Комисията за регулиране на съобщенията започва продажбата на тръжна документация за участие в двата търга за издаване на три лицензии. Те са за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт UMTS, съобщи пресцентърът на комисията.

Процедурата стартира, след като в днешния брой 15 на "Държавен вестник" са публикувани двете решения, с които комисията обявява два търга за издаване на три лицензии с национално покритие, за срок от 20 години.

Съобщение за продажбата на тръжната документация ще бъде публикувано и в утрешния брой на вестник "Файненшъл таймс".