Съветът обсъжда проекта на стратегия, одобрен от Министерския съвет на 6 януари тази година. Президентът Георги Първанов смята, че стратегията е трябвало да предшества Стратегическия преглед на отбраната. 

Държавният глава  изрази мнение, че при днешното обсъждане е възможно да се открият някои пропуски в документа. Като пример той посочи етническия модел и демографската криза.