11 септември е рожденият ми ден. Онази сутрин се събудих и погледнах през прозореца. Времето беше чудесно и си помислих: "Няма да стоя много в службата. Ще се облека празнично и после ще изляза на вечеря с приятели. Ще прекарам един хубав рожден ден".

Преди 10 години тук се намираше пресцентърът на Пентагона. Сутринта гледахме как терористите удариха Ню Йорк. Излязох от стаята и видях един полицай да тича по коридора и да вика: "Излизайте. Всички да излизат! Удариха ни!"

Цялата странична част на сградата представляваше огнена стена и черен дим. От разрушенията излизаха хора, някои бяха в кръв, тичаха и търсеха убежище. Преди да пристигнат полицаите и пожарникарите появиха се стотици военни и започнаха да помагат за спасяването на хората. През този ден те доказаха принципа на американската армия: "Няма да отстъпим, няма да се предадем."