Прокуратурата внесе обвинителен акт срещу Валери Цветанов, бивш земеделски министър в кабинета на Сергей Станишев. Обвинението е за извършено в качеството му на земеделски министър продължаващо престъпление по служба, включващо в състава си две деяния.

Първото се състои в това, че в нарушение на закона, преди да влезе в сила забраната за замяната на земи, Валери Цветанов е подписал заповеди, с които е разрешил извършване на сделки по замяна на земи след наложения мораториум.

Упражнявайки правомощията, възложени му по закон, чрез оправомощени от него лица, Цветанов съзнателно е пренебрегнал задължението си да провежда единната държавна политика в областта на земеделието, да управлява и контролира дейността на Министерството на земеделието и храните, да осъществява ръководство и контрол на нейните структури и териториални звена, както и да управлява имуществото на министерството - това е предметът на второто деяние. В резултат на извършеното са настъпили значителни щети за републиканския бюджет в размер на 200 275, 22 лв.