В проекта за актуализация на бюджета, който гледат социалните партньори е записан 4,8% бюджетен дефицит за тази година, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев