Това съобщи пресцентърът на Народното събрание. В дома живеят 44 момичета, някои от които са кръгли сираци, а на други е починал единият родител, родителите са болни или алкохолици. С това комисията поставя началото на инициатива, целта на която е да подпомогне изпълнителната власт при решаването на проблемите на отглеждането и възпитанието на тези деца. Комисията възнамерява да предложи и някои промени в законодателството в тази област.