Подписката ще внесат Таньо Киряков, Дончо Цончев и Хараламби Анчев.

В нея се подкрепят част от исканията за промени в Закона, а се оспорва и се настоява за широк обществен дебат върху други предложения, които не само ограничават правата на гражданите, а биха имали обратен ефект.

Подписката е подкрепена от политици, общественици, спортисти, интелектуалци, както и от над 1 000 български граждани.