Общината в Пловдив стартира програма за набиране на приемни семейства, които могат да отглеждат деца без родители.

България е на първо място на Балканите по брой на деца, които се отглеждат в социални домове. Само в града на тепетата децата без семейства са повече от 700.