Американският посланик Джеймс Пардю заяви в Кърджали, че въпросът за вота срещу правителството е вътрешнополитически. Той няма да има ефект върху предстоящото членство на България в НАТО. Според посланик Пардю, на 2-ри април България ще стане официален член на Алианса, независимо от изхода на гласуването утре.

"Вотът на недоверие към правителството е вътрешен
въпрос. Процесът свързан с НАТО почти вече е приключил. На 2 април България ще стане официално член на НАТО. Това е вътрешнополитически дебат, който, смятам, няма никакъв ефект към приемането на България за член на НАТО и ние ще се радваме да видим България като съюзник на НАТО буквално след няколко дни", каза американският посланик Джеймс Пардю.

Той подчерта още, че България е ценен съюзник за САЩ и отношениета между двете страни сега са на най-доброто си ниво. Посланикът отчете и проблемите, които все още съществуват у нас - корупцията, организираната престъпност и неефективна съдебна система, за която реформите са крайно необходими.