Членовете на съвета решиха юристите в правния отдел до следващия понеделник да представят становище за предсрочното прекратяване на мениджърския договор на Кирил Гоцев. Говорителката на съвета Юлиана Тончева подчерта, че решението на регулаторния орган трябва да е съобразено със закона.

"Тогава вече, стъпвайки на вече изготвени оценки и внесените становища, всеки един от нас ще може да вземе своето си решение и евентуално да се стигне до гласуване", посочи Тончева.

Комисарите днес довършваха поисканото от парламентарната комисия по медиите становище за работата на Кирил Гоцев. Според него Кирил Гоцев изпълнява незадоволително своята концепция за управление на БНТ.