Във Велико Търново днес учениците преподават през целия ден вместо учителите. Проектът за ученическо самоуправление за първи път се реализира на територията на цял град. В експеримента не участват единствено децата от първи до четвърти клас.