Румънският премиер Адриан Нъстасе направи съществени промени в правителството с цел ускоряване на преговорите за членство в Европейския съюз. Нъстасе назначи трима вицепремиери, които ще координират икономиката, социалната сфера и администрацията, и проблемите на европейската интеграция. Уволнена е министърът на правосъдието, която бе критикувана заради забавянето на реформата в съдебната система и липсата на независимо правосъдие. В Букурещ ще бъдат преструктурирани и няколко министерства.