Църква, градена върху основите на джамия, се руши в кърджалисйкото село Рудина.

И тъй като там от 6 години не живее нито един християнин, мюсюлманите в селото се решили сами да възобновят православният храм, стига да намерят дарители.