България има ангажимент да подготви в определени срокове една механизирана бригада, инженерен батальон и батальон за ядрена и химическа защита, а също и да се снабди с кораби и самолети, които да са съвместими със стандартите на Алианса.

"Тези цели на силите са предвидени, но за да издържаме мисиите ще трябва да снемем средства от тях, или да удължим изпълнението им, което не звучи сериозно като току-що приета страна", коментира ген. Никола Колев.

Около 100 милиона лева струва подготовката и издръжката на всичките ни военни мисии зад граница за тази година, съобщи генерал Колев. За него въпросът с финансирането на мисиите е открит и той призова парламента за адекватно решение.

"Аз ви казвам моята убеденост е, че парите трябва да бъдат отделени", посочи проф. Венко Александров, председател на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност в Народното събрание.

Преди седмица министърът на отбрана Николай Свинаров обяви, че средства за мисиите зад граница ще се намерят, тъй като те са приоритет. Министърът на финансите обаче заяви, че парите трябва да се осигурят от бюджета на военното министерство.