Траурното шествие и погребението на президента ще бъдат утре от 12 до 14 часа местно време. Над 2 000 полицаи ще осигуряват реда по време на погребението на президента. Представители на 24 страни ще присъстват на церемонията.

В Скопие ще пристигнат и пратеници на Европейския съюз, НАТО и ООН.

Погребението на Борис Трайковски утре ще бъде отразявано от 650 представители на медии. Днес ще бъдат погребани спътниците на президента Трайковски.