Очаква се да бъдат определени работни групи към съвета, които ще осигуряват вътрешната организация на работа по линия на НАТО.