Райчо Райков беше преизбран за председател на Съвета за електронни медии /СЕМ/.

За председател беше номиниран и професор Марко Семов. Той си направи отвод с мотива, че има други ангажименти и не разбира от юридическата материя, с която председателят на съвета работи.

Номинацията на Райчо Райков бе издигната от професор Семов. За досегашния председател на съвета гласуваха шест члена, а трима се въздържаха. Това са Лилия Райчева, Юлиана Тончева и Мария Стефанова. Те смятат, че съветът трябва да бъде председателстван от ново лице, нужно е да има нов стил на работа и да излъчва по-ясни послания и идеи към медиите и обществеността. Райчо Райков обяви, че от колегите си е записал 16 предложения и те не може да бъдат приемани като критики.

"Идеите, които имам - все пак 2 години и четири месеца, ще предложа действително една по-различна схема, бих казал, на втория етап на СЕМ", посочи Райков.

Веднага след вота Марко Семов предложи СЕМ да направи наблюдение за състоянието и чистотата на българският език, който звучи от електронните медии. проф. Семов предлага да се създаде закон за чистотата на българския език.