Правителството предлага на Президента да назначи с указ Иван Чобанов за директор на Национална служба сигурност.
Министерският съвет одобри и предложението на министъра на вътрешните работи Иван Чобанов да бъде повишен в чин генерал-майор.