Това предвижда Национален план за борба с безработицата, одобрен от Министерския съвет днес.
Програмите ще се финансират от държавния бюджет, европейските институции и общините.

Особенно внимание ще се обърне на най-рисковите групи -дълготрайно безработни, хора в предпенсионна възраст и останали без работа младежи, заяви министър Лидия Шулева.

В момента се подготвя нов проект по програмата ФАР за компютърна квалификация на безработни младежи.

Няма да има съкращения в сферите образование и здравеопазване извън предвидените в бюджета, свързани със структурната реформа, каза в отговор на тревогите на синдикатите Лидия Шулева.

"За никакви нови съкращения не става дума, още по-малко за тайни разпореждания или нещо подобно", каза вицепремиерът Шулева. 

Тя е пискала информация от общинските администрации за неправомерни съкращения в социалните служби в страната.