Днес се очаква да бъде обявена позицията на Агенцията за приватизация по предложенията за промяна на статута й.
Една от причините за подготвяната промяна в статута на Агенцията за приватизация е, че за раздържавяване са останали инфраструктурни компании и монополи, а подготовката за приватизацията им е трудна, съобщиха от Министерството на икономиката. Затова е възприета идеята ресорните министерства да подготвят продажбата на "Булгартабак", "Булгаргаз", енергийните предприятия и останалите дружества, а Агенцията за приватизация да направи самата продажба и да получи комисионна.

Методът за приватизация на държавните дружества, процентът, който ще се продава и изискванията към потенциалните инвеститори ще бъдат определяни от министерството, което отговаря за продаваното предприятие.

Агенцията за приватизация ще бъде задължена да направи проучване на пазара и да намери съответния инвеститор. Всичко това ще бъде включено в стратегията за продажба на всяко структуроопределящо предприятие, която вече ще се одобрява от Министерския съвет, а не от парламента, както бе досега.