Представители на 15 световноизвестни банки ще участват днес в София в годишната среща на Европейския инвестиционен фонд. На срещата ще присъстват и представители на българските власти. Те ще представят пред финансистите постиженията на българската икономика и банкова система.