Президентът Георги Първанов призова всички институции, политически и граждански структури да работят така, че договореното с Европейския съюз да бъде постигнато в срок. Според Първанов, "една от големите заплахи" е договореностите да останат само на книга. Президентът отправи това предупреждение пред Съвета по европейска и евроатлантическа интеграция, който обсъди българската позиция по предложената от Брюксел финансова рамка.

Все още правителствена позиция по детайлите на финансовия пакет няма. И днес срокове не са обсъждани. Съветът е констатирал, че информацията за ангажиментите, поети по време на преговорите, не достига до гражданите и бизнеса. Президентът обясни, че именно в този контекст е лансирал идеята си за референдум за присъединяването на България към Европейския съюз.