Те няма да се нуждаят от разрешение за работа, но трябва задължително да се регистрират при постъпване на работа.

През първите две години имигрантите няма да имат право на социални помощи.

Планът бе представен в парламента от вътрешния министър Дейвид Блънкет. Системата цели да се следи отблизо броя на имигрантите от новоприетите в Съюза страни. Блънкет заяви, че ограничителната система цели да предпази от злоупотреби социалната ситема на Кралството. Ако броят на чуждите работници се увеличи опасно, ще бъдат въведени нови рестриктивни мерки.

Тони Блеър предупреди, че ако новодошлите не работят и не могат да се издържат сами, че бъдат гонени от страната. На 1 май към Европейския съюз ще се присъединят 8 страни от Централна и Източна Европа плюс Кипър и Малта. Някои държави побързаха да приемат закони, които ограничават достъпа на чужди работници, въпреки свободата на придвижване и работа в рамките на Съюза. Ограничителните мерки във Великобритания няма да засегнат гражданите на останалите 14 страни- членки на Евросъюза.