Това е първото посещение на Международния червен кръст при Саддам Хюсеин. Служителите на международната органзиация са останали достатъчно дълго при него, за да могат да направят преценка за физическото и умственото му състояние.

"Всякакви информации или препоръки, които имаме във връзка с неговото здраве, условията при които е поставен ако е необходимо ще бъдат отправени пряко към органите по задържането. Не говорим за това публично", казаха участниците в екипа. 

Международният червен кръст наблюдава спазването на Третата женевска конвенция. Тя определя стандартите в отношението към военнопленниците. Коалиционните сили са уверили представителите на организацията, че ще позволят и следващи посещения.

"Споразумяхме се със силите на коалицията да не разкриваме къде го държат, но той е в Ирак, посетихме го в Ирак", казаха представителите на международната организация. 

Днешната визита на Международния червен кръст е част от по-широка схема за посредничество в Ирак между военнопленници и техните семейства.