Причината е въвеждането на пилотна система за делегирани бюджети в образованието.
Според нея от училищата в 31 села до четири години трябва да останат само десет учебни сгради.
Общината смята, че това се налага, защото през последните пет години в селото са се родили по-малко деца, а в четири от класовете броят на учениците е с 2 или 4 броя по-малък от изискванията.

Деца, родители и жителите на село Величково протестираха срещу затварянето на 120-годишната учебна сграда в първия учебен ден на втория срок.

Ако училището се затвори, след една година децата ще трябва да пътуват до друго село.
Другото училище е на 5 километра. Децата ще бъдат превозвани с автобуси. От общината твърдят, че ще осигурят занимални и обяд. Но отпуснатите средства няма да са много.

След закриването на училището за сградата ще се потърсят нови собственици.