Европейският див бизон е най-голямото тревопасно животно на Стария континент. Преди години той е населявал широки райони в цяла Европа. По време на Първата световна война бизоните са подложени на масово изтребление. Днес те обитават горите по граничния район между Полша и Беларус. И от двете страни на браздата животните се намират под защитата на закона като застрашен вид. Проблемът е, че те не могат да преминават от едната държава в другата.

Полша, като бъдещ член на Европейския съюз, трябваше да засили контрола по границите си със страните извън съюза. Оказа се, че и бизоните се делят на европейски и по-европейски.

Животните, останали извън еврозоната, излязоха обаче по-издръжливи. Беларуските бизони все още устояват на болестта, която коси събратята им в полския парк "Биаловиеза".

Природозащитниците поставят въпроса дали Шенген ще стане причина за изчезването на един от най-ценните животински видове. Възможно е европейският бизон да се превърне в един от най-ярките символи на разделена Европа.