На съда са изписани имената на няколко от фортовете на съоръжението.

Четирима души от Ътокстър намерили съда закопан на около 30 см в земята докато търсели с метален детектор.

"Кевин улови сигнал и отначало реши, че сигурно е някакъв боклук, защото явно беше нещо голямо. Половин минута по-късно разбрахме, че е нещо стойностно".

Съдът наподобява тиган. Той е декориран в характерниелтски цветове - синьо, червено, тюркоазено и жълто. Необичайно е изписването - той съдържа имената на 4 форта от стената на Адриан.

Фортификационното съоръжение отдавна привлича вниманието на историци и археолози. Досега обаче само два пъти са намирани бронзови предмети с данни за нея - веднъж през 1725-а година и веднъж през 1949-а.

"Находката е важна за нас. Ние знаем много неща за Стената на Андриан, но има и факти, които не разбираме. Съдът има стойност, защото той споменава форт Дръмбър, ние за първи път виждаме това име изписано, а фортът е един от първите по стената".

Четиримата британци, които са намерили находката, преговорят да я предоставят на музеи, въпреки че по закон не са длъжни да го правят.