С провал приключи министерската конференция на страните членки на Световната търговска организация. В продължение на 4 дни представители на 146 държави обсъждаха в мексиканския курорт Канкун мерки за либерализиране на световната търговия.

Неуспехът на срещата прави невъзможно подписването на глобално търговско споразумение през 2004 година, както бе решено на конференцията на Световната търговска организация в Доха преди две години. Причина за провала е нежеланието на Европейския съюз, Съединените щати и страните от Третия свят да се споразумеят за намаляване на държавните субсидии за земеделието, които пречат на бедните държави да бъдат конкурентноспособни на световния пазар. Не бе постигнато и съгласие за отварянето за чужди инвестиции на финасовите пазари и здравеопазването.

Провалът на конференцията бе посрещнат с огромна радост от алермондиалистите, които са се събрали в луксозния курорт. Те пееха с пълно гърло песента на "Бийтълс" "Не мога да си купя любов": "Нашият свят не е за продан, приятелю мой. Ти ни обещаваш богатство и здраве, но ние знаем, че лъжеш." През четирите дни на конференцията обаче те не успяха да провалят нейната работа, заради драстичните мерки за сигурност.