Преди Малайзия, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства съчетаха традициите на шериата, с навиците от модерните мобилни комуникации.

В Малайзия обаче министърът по въпросите на жените, се обяви против нововъведението.

По законите на исляма, за да се разведе един мъж, той трябва да произнесе три пъти думите "Развеждам се теб". След което съдията оформя факта.

Юридическият опит в Дубай относно разводите с Ес Ем ЕС гласи, че мъжът трябва да е с ясно съзнание, да е изпратил съобщението от своя мобилен телефон на телефона на съпругата си и съобщението да е изпратено три пъти.

Прецедентът в Малайзия възникнал, след като един съпруг изпратил три пъти съобщение на съпругата си: "Ако не напуснеш дома на родителите си, ще се разведа с теб". Съпругата се възпротивила и подала жалба в съда. Съдът отсъдил, че "Ес Ем Ес-ът е друга форма на писмено волеизявление" и признал развода. В защита на съпругата се обявила г-жа Шахризат Джалил - министър по въпросите на жените в Малайзия. Тя нарекла решението оскърбително и юридическо оформление на неравинството между половете.