Български изселници се прибират от Турция по родните си места, за да подменят старите си документи за самоличност.

Хората с двойно гражданство разказват, че българските паспорти им осигуряват достъп до пазара на труд в западните държави. Потокът от чакащи в паспортната служба в Кърджали се е увеличил няколко пъти.