Ще бъде обсъден проектозакон за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Кабинетът ще обсъди изменения и допълнения на наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане.

Днес ще бъде разгледан и проект за промени в наредбата за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски.
Ще бъдат обсъдени промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина.