Фирмата, която открие злато в района на Сакар планина, ще получи право на концесия без конкурс. Това е съобщил за БТА главният експерт в отдел "Геология и разрешения за проучване" в Министерството на околната среда и водите Васил Белогушев. От днес започва първият етап от конкурса за даване на разрешения за търсене и проучване на залежи от злато в района на Сакар планина - Доброселец и Смолян. Изборът на фирма ще стане 30 дни след обнародването на правилата в "Държавен вестник". Част от изискванията, на които фирмите трябва да отговарят, са да имат търговска регистрация и разрешително за геолого-проучвателна дейност. Разрешението ще бъде за три години, с право на две продължения от по 2 години.