След като предложенията за промени в Закона за местните данъци и такси бъдат внсени, до три дни председателят на Парламента ще ги разпредели по съответните комисии. В конкретния случай това са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по местно самоуправление.
В рамките на три месеца комисията трябва да представи предложенията за гласуване на първо четене в парламентарна зала. Най-малко седмица по-късно е и окончателното приемане на второ четене.