Защитата на Попова, адвокатът Валентин Георгиев, поиска решенията на Съвета за електронни медии да бъдат обявени за нищожни.

Защитата на Лиляна Попова изненада  Съвета за електронни медии с мотива си - указите, с които президентът е назначил членовете от своята квота в СЕМ се нуждаят от преподписване. Според конституционния съд, ресорните министри преподписват указите, засягащи сферата на изпълнителната власт.

Защитата на Попова пледира, че изменията на Закона за радио и телевизия, дават именно такива правомощия на Съвета за електронни медии, а подпис на ресорния министър няма.

Адвокатът поясни, че в такъв случай в СЕМ е назначена само парламентарната квота.

Юрисконсултът на СЕМ изясни, че Указите не са преподписани, но СЕМ е самостоятелен и специализиран орган, който е изваден от изпълнителната власт.

Защитата на Попова веднага напомни, че СЕМ не е имал гласуван правилник за вътрешния ред, когато е освободил от поста Лиляна Попова.

СЕМ е свикал своите заседания в съответствие с разпоредбите на Закона за радио и телевизия. Това, че правилникът е приет на същото заседание означава, че той е започнал да действа от този момент насетне, поясни  Веселина Петрова, юрисконсулт на СЕМ. 

От Конституционният съд отказаха коментар до приключване на делото.

Лиляна Попова беше отстранена от поста й през декемви, с решение на Съвета за електронни медии, въпреки че до края на мандата й оставаха още 3 месеца.
Според експертите, Попова не отговаря на изискванията на новия медиен закон, защото няма 5 години стаж на ръководна длъжност в телевизия.
Още трима членове на бившия управителен съвет на БНТ, освен Попова, съдят СЕМ. Те също бяха уволнени заедно с Попова.