След 22 века война Несебър и Созопол днес сключиха примирие. Церемонията беше скрепена с богати дарове. Потомците на древните аполонийци посрещнаха тържествено представителите на Месембрия и Анхиало, които пристигнаха по море със шхуна. Придружаваше ги бог Посейдон, като гарант за благополучния завършек на преговорите.

След като огледа актуалното състояние на някогашния град-държава Аполония, шествието се насочи към тронната зала в крепостната кула. Там днешните управници на Несебър и Созопол подписаха мирен договор, като се споразумяха: да пазят спокойствието на туристите, да решават всички бъдещи конфликти без война, да оползотворяват заедно благата на двата морски града. И още:     

"Разрешени са и ще се поощряват сватбите между созополлии и несебърлийки. При развод всеки да се оправя сам със своя хотел".

Мирът беше скрепен с богати дарове от вино и риба, и даде старт на тържествата по случай 2620-тата годишнина от края на войната.

Според историците, тогава Месембрия - днешният Несебър, напада без предупреждение Аполония - сега Созопол, като повод за конфликта са богатите солници на Анхиало - Поморие. Аполония побеждава, но мирен договор така и не е сключен.