Сдружението ще работи за утвърждаване на новата система на здравеопазване, на доболничната и болнична медицинска помощ и на качественото обслужване на гражданите. То ще изследва факторите, които влияят върху заболеваемостта на хората и ще откликва на жалбите на пациенти.

Предстои изграждането на регионални и местни структури за защита правата на пациентите.