Планинските горили в Източна Африка намаляват прогресивно и по изчисления на специалистите на свобода живеят едва около 700 екземпляра. Естествената им среда е застрашена от непрестанното изсичане на горите поради нуждата на хората от обработваема земя и дървесина. Маймуните обитават райони по границите между Уганда, Руанда и Конго - зона на въоръжени конфликти. Най-безопасното им убежище е угандийският национален парк "Буинди", простиращ се на площ от 330 квадратни километра. Никой не знае точно колко горили се намират на територията на парка, затова защитници на животните, работещи в сътрудничество с управата, започнаха да ги броят. Задачата е трудна, защото маймуните не са свикнали с човешкото присъствие и се крият. Учените обаче са измислили алтернативен начин. Когато нощуват, горилите си правят легла от листа и клонки. Търсачите проследяват група маймуни до мястото, където е прекарала нощта. Когато стане въпрос за запазването на този рядък животински вид, Уганда, Руанда и Конго забравят политическите вражди и си помагат.