Търсенето й значително надхвърля това на други кукли като "Героят", чийто прототип е президентът Буш или "Съюзникът", изобразяваща британския премиер Блеър.

Производителите твърдят, че куклата-терорист е получила заслужено названието Осама бен Барби, тъй като се харчи като топъл хляб, както популярната дългокрака красавица. Тя струва 27 долара. Продава се и по Интернет.

Според търговците на този вид играчки, досега най-малко 10 000 души са изявили желание да я купят. Психолози дори смятат, че Осама бен Барби може да има дори успокояващо действие за жителите на Ню Йорк.