По данни на Съвета за сътрудничество по водоснабдяване и канализация един милиард души по света нямат достъп до чиста питейна вода. Това означава, че всеки осми човек на планетата пие мръсна вода.

Около 6 хиляди деца умират всеки ден по света от болести, причинени от липсата на достъп до чиста питейна вода и лоша хигиена. Затова в столичното Първо училище днес на децата им преподаваха и такъв урок - урок по чисти ръце.

Цифрите за това колко души посещават инфекциозна болница - деца и възрастни, са прекалено големи и стряскащи. Според нас, за да има ефект цялата тази кампания и въобще нещо да се промени, то тя трябва да започне точно от децата, от трети клас.

По ръцете на човека може да има милиони вируси и бактерии. Децата най-често стават жертви на болести като хепатит-А, наричан още болест на мръсните ръце.