Новата наредба, която регламентира дейността на бюрата за обмяна на валута, забранява да се изписват на таблата различни такси и комисиони. Варненските сарафи обаче измислиха нов начин да заблудят клиентите си.