Те предлагат имунизацията и лечението на болните животни да се извършва само от лицензирани ветеринарни лекари, а Националната ветеринарно-медицинска служба да упражнява контрол върху тях.

Според ветеринарните лекари вина за избухването на чума по прасетата има системата на имунопрофилактика в България. В момента ветеринарният лекар сключва договор с Националната ветеринарномедицинска служба, която осигурява ваксината.

- Защо ветеринарните лекари масово са ваксинирали прасетата с остаряла ваксина?

- Ветеринарните лекари са получили от Регионалните ветеринро-медицински служби тази ваксина с изтекъл срок на годност и са били длъжни да ваксинират с нея. Те не са имали избор - отговори д-р Мирослав Найденов, вицепрезидент на Камарата на практикуващите ветеринарни лекари. 

Браншовата организация на ветеринарните лекари настоява за по-голяма прозрачност при организирането на конкурси за доставка на ваксини. В тези консурси да има представител и на самите практикуващи ветеринарни лекари.

"Предалагаме да се разреши на ветеринарния лекар да има избор за биопродукти. Той да може да избира съобразно цената и качеството и сътветно да носи отговорност за това", каза д-р Мирослав Найденов. 

Ветеринарите предупреждават за наличието на голям брой нелицензирани лекари, които практикуват без необходимата квалификация. Стопаните обаче се обръщали към тях заради по-ниските цени на услугата.