Урановият рудник, на четири километра от село Барутин е закрит вече повече от десет години.

На табана край него на площ от седем декара се е натрупала радиоактивна почва с доказани стойности два пъти над допустимите норми.

По програмата ФАР вече са отпуснати 14 милиона евро, предназначени за екологично съобразно затваряне на урановите мини в Елешница и Барутин. Проектът предвижда пълна рехабилитация на съществуващата кариера.