Националната кампания за безвъзмездно кръводаряване, организирана от Националния център по хематология и трансфузиология и асоциация "Родители", започна днес.
Първи кръв дариха групите "Пиф", "Мастило" и "Остава".

Кампанията "Ако си дал живот от себе си" е част от националната програма за доброволно и безвъзмезно кръводаряване.

Всеки ден, всеки час някой се нуждае от преливане на кръв. Кръводарители обаче рядко се намират.
Докато преди десетина години кръводаряванията са били 380 000 - 400 000 годишно, то през последните години едва 140 000 - 150 000.

Според проф. Тодор Лисичков основните причини за недостига на кръводарители са неразбирането на значимостта на този акт, липсата на информираност, страхът от заразяване по време на манипулацията.

Мотивацията за солидарност с нуждаещия се, за хуманност не се създава за един ден. Прави впечатление, че при конкретни случаи идват много хора, но истинската хуманност е да си анонимен кръводарител.