В пловдивския химически завод "Агрия" е спряно производството на препарата пероцин, в чиято субстанция е включен серовъглерод. Целта е намаляването на рисковете от възникване на производствени аварии с промишлени отрови, съобщиха от местното поделение на "Гражданска защита".
В предприятието, което е на километри от епицентъра на зачестилите земетресения в Пловдивска област, се извършва оглед на технологичното оборудване, засилена е въоръжената охрана и са предприети мерки за оповестяване и евакуация на персонала при необходимост.