Министрите ще обсъдят проект за допълнително споразумение към договора за приватизация на комбината за цветни метали "ОЦК" АД - Кърджали, според предварително разпространения дневен ред на днешното правителствено заседание.

Правителството ще разгледа проект за изменение на Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.