Десетиятият мандат на България за мироопазващата мисия в Босна освен със самостоятелното участие на българска охранителна рота е свързан и с първото по рода си присъствие на три жени кадрови войници.

Ще ви срещнем с две от тях, защото третата беше дежурна по време на нашето посещение. Таня Василева е част от патрула, който обикаля пеш лагера и следи за инциденти. По време на патрул изминава 16 километра.

Редник Василева има съпруг и 13-годишно дете в България. Решила да стане рейнджър от любопитство.
"Изживяването е съвсем различно отколкото в България", споделя Таня.

И трите българки в Сараево се познават отпреди. Служили са заедно в Карловската бригада, разказва Ивайла Бичева.

"Човек все пак трябва да предизвиква да открива нови неща. това е възможност да проверя себе си, да видя доколко съм научила нещата в армията", убедена е мл.сержант Ивайла Бичева.

И тъй като редникът си е редник в армията независимо от пола, момичетата в Сараево не се оплакват.