Редуват се български и турски обичаи, песни и танци. Така родопчани почитат ислямския празник, но и показват толерантността и разбирателството между българското и турското население в региона.

Две седмици се готвят самодейците от село Гьоврен за събора.

Гьовренци пеят и турски, и родопски песни. Казват, че знаят поне по 60.

Българската и турската религия вървят заедно и искаме чрез песните да покажем единството, казват те.

Бай Иван е най-възрастният самодеец. Вече повече от 40 години не оставя акордеона. Разказва, че се учил от музиканти по сватби и събори.
За да са автентични родопските песни в групата вече свири и каба гайда.

На събора за толерантността между двата фолклора жителите на село Гьоврен развеселиха гостите и с кукери.