Независимо от жегите навън, в Силистра и околностите намериха нов, модерен метод да се справят с дупките по пътищата. Общинарите използват асфалт „втора употреба” - остатъците от старата пътна настилка, изгребани от републиканските шосета.

„За запълването на дупките срещнахме разбирането на фирмата, която извършва ремонт на републиканската пътна мрежа Силистра - Русе. Фрезованият материал от асфалта, който за тях е отпадък, да ни го предоставят - имаме едно сключено споразумение за 700 тона”, обясни Веселин Андреев, заместник-кмет на общината.

В Сребърна също са решили да се възползват от технологията.  

Никой обаче не се заблуждава, че улиците ще станат като нови, когато бъдат покрити в асфалта „втора употреба”.