Повечето обекти не са имали разрешително за ползване от дирекцията "Строителен контрол" и общината.
Ако управителите не представят документите в срок от седем дни, ще им бъде наложена глоба от 200 до 500 лева, а заведенията ще бъдат затворени.