Социолозите отбелязват, че през последните две години броят на хората, които са прочели Конституцията, се е повишил с четири на сто.
С основния закон са запознати предимно българите между 40 и 50 години. Почти половината са висшисти, а около 30 процента са столичани. Проучването показва още, че мъжете са проявили по-голям интерес към Конституцията от жените.